Москва сменить регион
2015, 5-speed manual / 6-speed automatic PowerShift, Sedan
2011-2015, 5-speed manual / 4-speed automatic, Sedan
2018, 5-speed manual / 5-speed tiptronic, Sedan
2012, 5-speed manual / 7-speed, Automatic DSG, Sedan
2017, 5-speed manual / 7-speed, Automatic DSG, Hatch
2017, 5-speed manual / 7-speed, Automatic DSG, Hatch